Psychoterapia

Prowadzę psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym. Skuteczność tej terapii udowodniono w licznych badaniach naukowych i jest ona najbardziej cenionym nurtem psychoterapeutycznym  w świecie. W poniżej zamieszczonym linku znajduje się artykuł z zestawieniem zaleceń interwencji psychologicznych i psychoterapeutycznych American Psychiatric Association oraz National Institute for Health: Artykuł A. Popiel i E. Pragłowskiej Psychoterapia poznawczo – behawioralna – praktyka oparta na badaniach empirycznych

Co charakteryzuje psychoterapię poznawczo – behawioralną?

1. jest  jasno określona w czasie (np. terapia depresji trwa ok. 10-12 sesji)

2. opiera się na współpracy (relacja między terapeutą, a pacjentem jest partnerska); pacjent decyduje, na czym chce się skoncentrować na każdym etapie terapii

 3. koncentruje się na teraźniejszości, czasem trzeba wrócić do przeszłości, aby zrozumieć jej wpływ na aktualną sytuację

4. stosowaniem  adekwatnych technik terapeutycznych (arkuszy pracy, ćwiczeń, praca własna między sesjami, ,,zadania domowe”)

 

Psychoterapia – krok po kroku

Krok 1. Dla kogo?

Masz poczucie, że problemy Cię przytłaczają? Jest Ci trudno ze sobą? Może jest Ci trudno z innymi? Nie jesteś sam/a. Co czwarta osoba w Polsce doświadcza trudności emocjonalnych – cierpi z powodu obniżonego nastroju, lęków, nadmiernego napięcia.

W następstwie zmian w życiu – przewlekłej choroby, zakończenia związku, straty bliskiej osoby, utraty pracy, przedłużających się trudności w relacjach – wiele osób potrzebuje wsparcia w tym trudnym dla siebie czasie. Niektórzy z powodu nieradzenia sobie ze stresem albo powtarzających się problemów w życiu – wchodzenia w toksyczne relacje, braku wiary w swoje możliwości, odwlekania działań, poczucia pustki i braku sensu w życiu – korzystają z psychoterapii, po to, by móc wieść życie bardziej satysfakcjonujące i dobrze się w nim czuć.

Krok 2. Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia opiera się głównie na rozmowie, w bezpiecznej i nieoceniającej atmosferze, zdobywasz umiejętność rozumienia siebie, poradzenia sobie z problemami, masz okazję do odkrywania i wzmacniania osobistej siły, a także zdobycia kompetencji rozwiązywania trudności, które mogą pojawić się także w przyszłości. Jednak rozmowa z profesjonalistą różni się od tych, które prowadzimy z bliskim osobami, ponieważ psycholog w trakcie sesji stosuje naukowo sprawdzone, standaryzowane metody i procedury. W trakcie spotkań wspólnie pracujemy nad zidentyfikowaniem i zmianą takiego sposobu myślenia oraz zachowania, który nie pozwala Ci się czuć, tak jak chcesz się czuć i utrudnia Ci realizowanie swoich celów.  W trakcie sesji odkrywamy zdrowe, racjonalne sposoby patrzenia na siebie, na świat i na przyszłość, które pomagają Ci się lepiej czuć i skuteczniej działać, a w efekcie mieć szczęśliwsze życie.

Krok 3. Kiedy warto skorzystać z psychoterapii?

Warto zgłosić się do specjalisty, kiedy:

 • trudno jest Ci się cieszyć życiem, często doświadczasz smutku, przygnębienia, poczucia winy, wycofujesz się z życia (rezygnujesz z podejmowania działań, które kiedyś były dla Ciebie normą – dawały Ci radość lub były dla Ciebie ważne)

 • często przeżywasz napięcie, obawy, lęki, rezygnujesz z działań, które mogłyby być dla Ciebie dobre (np.: unikasz spotkań towarzyskich; rezygnujesz z propozycji awansu; wybierasz zadania poniżej swoich możliwości; trudno jest Ci zabrać głos na zebraniu, chociaż wiesz, że Twoje zdanie/rozwiązanie mogłoby być bardzo pomocne; nie odzywasz się w sprawach, które są dla Ciebie istotne, żeby nie spotkać się z niezadowoleniem otoczenia; zamartwiasz się swoim stanem zdrowia, choć według lekarzy nie masz do tego powodów…)

 • nie radzisz sobie z codziennymi sprawami z powodu stanu emocjonalnego (np. z nauką; pracą; dotychczasowymi obowiązkami i nie jest to związane z aktualnie doświadczaną żałobą lub dużą zmianą w życiu)

 • masz problemy ze snem (szczególnie wtedy, kiedy mają one określony wzorzec: masz kłopot z zaśnięciem albo budzisz się o stałej godzinie np. 3 rano)

 • masz problemy z jedzeniem (np.: napady objadania się, prowokowanie wymiotów, nadmierne odchudzanie się)

 • podejrzewasz, że możesz mieć kłopot z nadmiernym używaniem alkoholu/leków lub obserwujesz, że dużo czasu spędzasz na grach hazardowych

 • masz trudności w bliskich relacjach (np. partnerem/partnerką; rodzicami lub znajomymi; dokucza Ci samotność)

 • doświadczasz powtarzających się trudności  związanych z rodzicielstwem  (np.: trudności w odnalezieniu się w roli matki/ojca; kłopoty z radzeniem sobie z własnymi emocjami w relacji z dzieckiem; ,,niegrzeczne” zachowania dziecka budzące bezradność rodzica, zamartwianie się o dziecko; zmiany w rodzinie – pójście dziecka do przedszkola/szkoły/wyjazd na studia)

 • doskwierają Ci problemy i w życiu zawodowym (np. organizacja w pracy, zarządzanie czasem albo masz trudności w relacjach ze współpracownikami; przełożonymi; podwładnymi)

 • doświadczasz lub doświadczałeś/aś  przemocy w rodzinie

 • jeśli w Twoim rodzinnym domu panował chłód emocjonalny; częste kłótnie; jedno z rodziców nadmiernie pił alkohol, bądź przeżyłeś/aś trudne doświadczenia w dzieciństwie i dostrzegasz ich negatywny wpływ na swoje życie

 • od wielu tygodni lub miesięcy nosisz się z zamiarem podjęcia zmian w swoim życiu

…. A także wtedy, gdy chcesz lepiej rozumieć swoje emocje, rozpoznawać potrzeby i szukać optymalnych sposobów do ich zaspokojenia; dostrzegać swoje mocne strony, rozwijać samoakceptację; budować satysfakcjonujące relacje i zdobywać nowe kompetencje w stawianiu czoła wyzwaniom.

Krok 4. Jak przebiega terapia?

Terapia w nurcie poznawczo – behawioralnym przebiega następująco:

Pierwsze konsultacje (od 1 do 3 spotkań) to czas na określenie problemu i ustalenie celów terapii  – jest to istotny etap, by terapia była skuteczna i przyniosła oczekiwany rezultat. (Cele terapii, w trakcie dalszej pracy terapeutycznej, mogą ulegać zmianie wraz z poznawaniem istoty trudności i Twoich mocnych stron). Podczas tych konsultacji usłyszysz, jak specjalista rozumie Twoje trudności i jaka pomoc dla Ciebie będzie właściwa. Zostanie ustalony czas trwania terapii i jej częstotliwości. Terapia krótkoterminowa zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu spotkań, terapia długoterminowa od roku do 2 lat. Zdarza się też i tak, że cele terapeutyczne są osiągane zdecydowanie szybciej niż standardowo można to przewidzieć.

Kolejnym etapem terapii jest właściwa praca nad problemami i realizowanie celów terapii. W terapii poznawczo – behawioralnej wiąże się to z rozpoznawaniem własnych stanów emocjonalnych, identyfikowaniem automatycznych myśli i ich zmianą na bardziej racjonalne poprzez ćwiczenia (np. poprzez testowanie prawdziwości tych myśli) oraz nabywanie nowych umiejętności.  Wspólnie ze specjalistą oceniasz skuteczność proponowanych metod. Jeżeli Twoje problemy wynikają z trudności osobowościowych to zaproponuję Ci taki sposób rozumienia siebie i swoich emocji, potrzeb, który pomoże Ci w zdrowy sposób je zaspakajać. W trakcie terapii poznasz również metody zaczerpnięte z psychologii pozytywnej służące rozpoznawaniu mocnych stron, czerpaniu z nich osobistej siły, a także działania, które ułatwią Ci dostęp do częstszego przeżywania przyjemnych emocji. Efekty pracy na sesjach terapeutycznych wzmacniają ćwiczenia pomiędzy spotkaniami – w związku z tym możesz się spodziewać ze strony specjalisty takich konkretnych propozycji, które będą się zaczynać tak: ,,pomyśl”, ,,zaobserwuj…”, ,,wypełnij….”, ,,zapisz…”, ,,sprawdź…”, ,,zobacz, jak mają inni…”, ,, przetrenuj nowy sposób działania…” Oczywiście to od Ciebie będzie zależało, czy  i na ile skorzystasz z takiej pracy między sesjami.

Ostatni etap terapii to czas, kiedy zwykle czujesz się lepiej i w konstruktywny sposób radzisz sobie z trudnościami, które sprawiły, że zdecydowałaś/eś o skorzystaniu z terapii.  Ten etap terapii służy bilansowi – co pomogło Ci w trakcie terapii i jakie kompetencje nabyłeś/aś oraz co masz robić, by zapobiec nawrotowi, czyli co trzeba żebyś zrobił/a, jeśli problemy zaczęłyby wracać i po czym poznać, że tak się dzieje.