Kontakt

m.krzak.pracownia@gmail.com

Gabinet

Ul. Jana III Sobieskiego 1 (parter, gabinet nr 4) 

Rejestracja: 600 971 147 lub portal znanylekarz.pl

 

Małgorzata Krzak – ZnanyLekarz.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW GABINETU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „Pracownia Rozwoju Osobistego Małgorzata Krzak”  tel. 600971147 e-mail: m.krzak.pracownia@gmail.com

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia konsultacji, diagnozy psychologicznej i psychoterapii na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b oraz art. 9 ust. 2 pkt. 2 a RODO.

  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  5. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych (imię i nazwisko, nr telefonu) jest wymogiem umożliwiającym wykonanie warunków umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji postanowień umowy.